روشویی کابینتی مروارید مدل ویستا

روشویی کابینتی مروارید مدل ویستا

روشویی دیواری سام سنگان مدل فابیا

روشویی دیواری سام سنگان مدل فابیا

روشویی پایه دار مروارید مدل کاتیا

روشویی پایه دار مروارید مدل کاتیا

روشویی بدون پایه گوشه آرمیتاژ

روشویی بدون پایه گوشه آرمیتاژ

روشویی کابینتی کرد مدل لوئیزا

روشویی کابینتی کرد مدل لوئیزا

روشویی پایه دار کرد مدل دافنه

روشویی پایه دار کرد مدل دافنه

روشویی کابینتی مروارید مدل یاریس 45

روشویی کابینتی مروارید مدل یاریس 45

روشویی کابینتی گلسار مدل سالوین

روشویی کابینتی گلسار مدل سالوین

روشویی پایه دار آرمیتاژ مدل آدنیس

روشویی پایه دار آرمیتاژ مدل آدنیس

روشویی کابینتی باتیس مدل کالیکس

روشویی کابینتی باتیس مدل کالیکس

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۵

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۵

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۵۱

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۵۱

روشویی کابینتی باتیس مدل رویال

روشویی کابینتی باتیس مدل رویال

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۶

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۶

روشویی کابینتی باتیس مدل سالویا

روشویی کابینتی باتیس مدل سالویا

روشویی کابینتی باتیس مدل کاملیا

روشویی کابینتی باتیس مدل کاملیا

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۹

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۹

روشویی کابینتی باتیس مدل سیلوا

روشویی کابینتی باتیس مدل سیلوا

روشویی کابینتی باتیس مدل مادیرا

روشویی کابینتی باتیس مدل مادیرا

روشویی کابینتی باتیس مدل سالوین

روشویی کابینتی باتیس مدل سالوین

روشویی کابینتی مدل تورینو

روشویی کابینتی مدل تورینو

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۷

روشویی کابینتی باتیس مدل ۱۰۴۷

روشویی لگنی است از جنسی مانند سرامیک یا فلز که شیر آبی بالای آن کار گذاشته می‌ شود و برای شستن دست و رو به کار می‌ رود. روشویی در هر جایی که به آن نیز باشد ساخته می‌ شود به‌ ویژه کنار توالت. این محصول به عنوان بخشی از دکوراسیون حمام و سرویس بهداشتی طراحی شده است که هم می‌ تواند نقش زیباسازی فضای حمام و سرویس بهداشتی را داشته باشد و هم اینکه یک فضای مناسب برای پوشش و نگهداری وسایل بهداشتی و آرایشی باشد.