صندلی کارمندی

صندلی اداری استیل هامون مدل تانگو

صندلی اداری استیل هامون مدل تانگو

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۳۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۳۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۶۰۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۶۰۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۵۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۵۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۱۰۱۰

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۱۰۱۰

صندلی کامپیوتر استیل هامون مدل کامفورت

صندلی کامپیوتر استیل هامون مدل کامفورت

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۶۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۶۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۲۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۲۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۰۱۶

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۰۱۶

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۱۹۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۱۹۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۴۰۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۴۰۴

صندلی کامپیوتر استیل هامون مدل صدف

صندلی کامپیوتر استیل هامون مدل صدف

صندلی کارمندی اروند مدل ۵۹۱۲

صندلی کارمندی اروند مدل ۵۹۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۷۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۷۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۳۱۸

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۳۱۸

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۴۴۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۴۴۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۴۰۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۴۰۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۱۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۱۴۱۴

صندلی کارمندی، یک صندلی اداری است همانند بقیه صندلی ها که در شرکت ها و ادارات مشاهده می کنید، اما دارای یک سری خصوصیات منحصر به فرد است که صندلی کارمندی را از بقیه صندلی های اداری متمایز می کند. صندلی کارمندی، دارای جک تنظیم ارتفاع است تا کارمند با توجه به قد خود ارتفاع صندلی را کم و زیاد کند. همچنین دارای چرخ های روان بوده تا بر روی هر سطحی چه موکت و چه سنگ و سرامیک به راحتی و بدون ایجاد صدای اضافه حرکت کند. جنس صندلی کارمندی بهتر است از پارچه باشد، تا از عرق کردن جلوگیری کند. صندلی کارمندی دارای طراحی ارگونومی است تا موجب کمر درد برای کارمندان نشود.