صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۶۰۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۶۰۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۵۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۵۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۴۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۴۱۰

صندلی کنفرانسی استیل هامون مدل رها

صندلی کنفرانسی استیل هامون مدل رها

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۶۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۶۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۹۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۹۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۴۴۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۴۴۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۱۱۴

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۱۱۴

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۸۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۸۱۰

صندلی کنفرانسی بیشتر به نوعی صندلی اطلاق می شود که دارای پایه های یک تکه و فلزی هستند که به راحتی به زیر میز کنفرانس می روند. یکی از اصلی ترین عنصرهای مبلمان اداری که برای اتاق کنفرانس بسیار مهم می باشد، صندلی کنفرانس است. پشتی این صندلی دارای اصول استاندارد و مناسب با بدن انسان است. ارتفاع دسته های آن استاندارد بوده و بسیار راحت می باشد. نشیمن راحت و با کیفیت آن از فوم سرد ساخته شده و پایه های فلزی این نوع صندلی بسیار مقاوم است.