دکوراسیون اداری

صندلی مدیریتی اروند مدل 5714

صندلی مدیریتی اروند مدل 5714

صندلی مدیریتی اروند مدل ۲۹۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۲۹۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۵۵۱۶

صندلی مدیریتی اروند مدل ۵۵۱۶

صندلی مدیریتی اروند مدل ایمز ۱۷۳۰

صندلی مدیریتی اروند مدل ایمز ۱۷۳۰

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۴۱۶

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۴۱۶

صندلی مدیریتی اروند مدل ۴۴۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۴۴۱۴

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۵۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۵۱۰

صندلی اجتماعات اروند مدل ۲۳۱۰

صندلی اجتماعات اروند مدل ۲۳۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۹۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۵۹۱۰

صندلی مدیریتی اروند مدل ۵۶۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۵۶۱۴

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۶۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۶۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۴۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۳۴۱۰

صندلی مدیریتی اروند مدل ۶۰۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۶۰۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۱۸۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۱۸۱۴

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۴۴۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۴۴۱۰

صندلی کنفرانسی استیل هامون مدل رها

صندلی کنفرانسی استیل هامون مدل رها

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۶۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۶۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۲۰۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۲۰۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۳۱۶

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۳۱۶

صندلی مدیریتی اروند مدل اولوشن

صندلی مدیریتی اروند مدل اولوشن

صندلی اجتماعات اروند مدل ۳۸۱۰

صندلی اجتماعات اروند مدل ۳۸۱۰

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۰۱۴

صندلی مدیریتی اروند مدل ۳۰۱۴

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۶۰۱۰

صندلی کنفرانسی اروند مدل ۶۰۱۰

صندلی اداری استیل هامون مدل تانگو

صندلی اداری استیل هامون مدل تانگو

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۰۱۶

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۲۰۱۶

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۶۰۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۶۰۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۴۴۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۴۴۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۲۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۳۲۱۴

صندلی کارمندی اروند مدل ۵۹۱۲

صندلی کارمندی اروند مدل ۵۹۱۲

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۴۱۴

صندلی کامپیوتر اروند مدل ۵۴۱۴

 دکوراسیون اداری احتیاج به تخصص و مهارت بیشتری نسبت به منازل مسکونی دارد  زیرا دکوراسیون منزل باید مطابق سلیقه افراد ساکن در آن باشد اما محیط های اداری باید به گونه ای باشد تا علاوه بر رسمی بودن محیط و داشتن هنجار و نظم با مخاطب خود، با هر سلیقه ایی، ارتباط بر قرار کند و جذاب و دلنشین باشد چون منافع سازمانی در آن اولویت بسیار زیادی دارد و محیط می تواند در جذب اعتماد مشتری تاثیر گذار باشد. همچنین برای کارمندان، محیطی دلچسب ایجاد کند  تا با افزایش رضایت شغلی و ایجاد فضایی دوستانه و آرام راندمان کار افزایش یابد. رنگ بندی و چیدمان باید مطابق با روانشناسی مخاطبان آن انجام شود. همچنین بهتر است نوع دکوراسیون متناسب با کاربری سازمان و محصولاتی باشد که عرضه می شود. در دکوراسیون اداری، دیوار ها نقش بسیار مهمی را در انرژی و شیک شدن اداره و سازمان ایفا می کنند و دیزاین آن می تواند محیط را لوکس جلوه دهد. علاوه بر رنگبندی و شکل ظاهری، مبلمان اداری نیز باید دارای استاندارد ها و آرگونومیک باشد تا در طول روز موجب ایجاد خستگی در کارکنان نشود و همچنین بهتر است برای هر فرد یک قفسه برای نگهداری از وسایل شخصی در نظر گرفت. این نوع دکوراسیون در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی اجرا می گردد.