موکت پرز بلند

موکت ظریف مصور مدل کاملیا

موکت ظریف مصور مدل کاملیا

موکت ظریف مصور مدل النا

موکت ظریف مصور مدل النا

موکت ظریف مصور مدل خزر

موکت ظریف مصور مدل خزر

موکت ظریف مصور مدل ارس

موکت ظریف مصور مدل ارس

موکت ظریف مصور مدل موج

موکت ظریف مصور مدل موج

موکت ظریف مصور مدل رها

موکت ظریف مصور مدل رها

موکت ظریف مصور مدل آرام

موکت ظریف مصور مدل آرام

موکت ظریف مصور مدل بیستون

موکت ظریف مصور مدل بیستون

موکت ظریف مصور مدل سیدنی کلاسیک

موکت ظریف مصور مدل سیدنی کلاسیک

موکت ظریف مصور مدل هراز

موکت ظریف مصور مدل هراز

موکت ظریف مصور مدل ونیز

موکت ظریف مصور مدل ونیز

موکت ظریف مصور مدل الیت

موکت ظریف مصور مدل الیت

موکت ظریف مصور مدل ترانه

موکت ظریف مصور مدل ترانه

موکت پالاز مدل یاسمن

موکت پالاز مدل یاسمن

 یکی از جدیدترین موکت ها در دکوراسیون ” موکت تافتینگ” یا موکت پرز بلند است که زیبایی ظاهری فوق العاده ای را در دکوراسیون القا می کند. به صورت فرش گونه است و می تواند جایگزین فرش های ماشینی باشد. لطیف بودن، نرمی و راحتی، عدم پرزدهی، مقاومت در برابر فشار اجسام سنگین، و عدم سایش از مزایایی تافتینگ است که موجب رضایت خریداران شده است.