کف کاذب

کف کاذب فولادی

کف کاذب فولادی

کف کاذب آلومینیومی

کف کاذب آلومینیومی

کف کاذب فولادی با روکش پی وی سی

کف کاذب فولادی با روکش پی وی سی

کف کاذب آلومینیومی با روکش پی وی سی

کف کاذب آلومینیومی با روکش پی وی سی

کف کاذب آلومینیومی با روکش اِچ پی اِل

کف کاذب آلومینیومی با روکش اِچ پی اِل

کف کاذب فولادی با روکش اِچ پی اِل

کف کاذب فولادی با روکش اِچ پی اِل

 به قطعات پیش ساخته ایی که روی کف اصلی ساختمان نصب می گردد کف کاذب گفته می شود.  کف کاذب شامل سه قطعه: تایل، پایه و استرینگر است. معمولا به جهت رعایت ایمنی، این قطعات از مواد نسوز مثل فلزات ساخته می شوند که در میان آنها آلومینیوم و فولاد رایج تر هستند. به کارگیری آن عموماً جهت پوشش حجم زیادی از کابلها و تأسیسات است که در بعضی از اماکن به کار می رود، از جمله می توان: اتاق های کنترل و فرمان مراکز کامپیوتر های سرور، پستهای برق و مخابرات، برجهای کنترل، اتاق های قرنطینه، گلخانه های مکانیزه و …. را نام برد. ایجاد محل مناسب برای عبور و نگه داری منصوبات و الحاقات مکانیکی و برقی دستگاه ها و امکان دسترسی آسان به آن ها، سبک سازی ساختمان به منظور کاهش وزن وارده ناشی از وسایل و دستگاه ها بر روی بار کلی ساختمان، از مزایای استفاده از کف کاذب می باشد. این محصول بیشتر در ساختمان کارخانه ها و مکان هایی با کاربرد صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.