آجرنما لفتون

آجر لفتون سبک

آجر لفتون سبک

آجر لفتون فشاری

آجر لفتون فشاری

آجر لفتون سه گل

آجر لفتون سه گل

آجر لفتون ممتاز

آجر لفتون ممتاز

آجر لفتون دوقلو

آجر لفتون دوقلو

آجر لفتون یکی از انواع آجرهایی است که در ساختمان سازی کاربرد دارد. این آجر از خاک رس تولید شده و در کوره پخته می شود. از آجر لفتون بیشتر برای دیوارهایی استفاده می شود که باید فشار زیادی را تحمل کنند. این آجر در دو نوع زرد و قرمز تولید می شود و  سایز های بزرگ آن در دیوار چینی محوطه ها، حصار باغ ها و ویلاها، سوله ها و حیاط منازل به کار می رود. و سایز کوچک آن در چیدن دیوار اتاق ها، تراس ها، دوپوش حمام و دستشویی و زدن سقف به کمک تیر آهن مورد استفاده قرار می گیرد.