قرنیز سنگی

قرنیز سنگی یاقوت مدل ورساچ۷

قرنیز سنگی یاقوت مدل ورساچ۷

قرنیز سنگی یاقوت مدل گل و بوته

قرنیز سنگی یاقوت مدل گل و بوته

قرنیز سنگی یاقوت مدل پارادیس

قرنیز سنگی یاقوت مدل پارادیس

قرنیز سنگی یاقوت مدل ساده

قرنیز سنگی یاقوت مدل ساده

قرنیز سنگی یاقوت مدل ورساچ

قرنیز سنگی یاقوت مدل ورساچ

قرنیز سنگی یاقوت مدل کمان

قرنیز سنگی یاقوت مدل کمان

دیوارهای گچی از مقاومت لازم در برابر نم و رطوبت برخوردار نیستند، از این رو به منظور جلوگیری از رسیدن رطوبت به آن ها، سنگ پلاک یا قرنیز سنگی مورد استفاده قرار می گیرد. ارتفاع سنگ قرنیز ۱۰  و 15 سانتی متر است. این سنگ نه تنها از دیوار محافظت می کند، بلکه زیبایی خاصی به کفپوش ساختمان می بخشد. قرنیز سنگی از جمله قرنیزهایی است از گذشته تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. در گذشته سنگ قرنیز به صورت ساده و ساب خورده به کار می رفت اما در حال حاضر با استفاده از دستگاه های CNC می توان طرح های بسیار زیبایی بر روی آن ایجاد نمود و جذابیت آن را دوچندان کرد. از معایب قرنیز های سنگی گران بودن و سنگین بودن و محدود بودن رنگ بندی این قرنیز ها است.