درب هتلی لوکس پی وی سی

درب هتلی لوکس پی وی سی

درب هتلی پی وی سی

درب هتلی پی وی سی

درب هتلی ام دی اف روکش پی وی سی

درب هتلی ام دی اف روکش پی وی سی

درب هتلی، دربی است که توسط آن می توان تجهیزات اتاق را به راحتی وارد و خارج کرد. این درب ها به سمت اتاق باز می شوند به گونه ای که به محض باز شدن درب می توان به کلید های روشنایی دسترسی پیدا کرد. درب هتلی فاقد خرابی، رنگ پریدگی، سرو صدا و پوسیدگی می باشد و جنس آن بیشتر از چوب طبیعی مثل راش و روس می باشد.