سیمان

سیمان سفید

سیمان سفید

سیمان پرتلند معمولی (تيب 1)

سیمان پرتلند معمولی (تيب 1)

سيمان پوزولانی

سيمان پوزولانی

سیمان پرتلند (تیپ ۲)

سیمان پرتلند (تیپ ۲)

سیمان سفید ۴۰ کیلویی، ساوه

سیمان سفید ۴۰ کیلویی، ساوه

سیمان سفید پرتلند 1 کیلویی کهن

سیمان سفید پرتلند 1 کیلویی کهن

سیمان سیاه پرتلند 1 کیلویی کهن

سیمان سیاه پرتلند 1 کیلویی کهن

سیمان یک فرآورده شیمیایی می باشد که در صورت ترکیب با آب سفت شده و تبدیل به جسمی سخت می گردد. استفاده معمول و اصلی آن در ساخت ملات و بتن می باشد. سیمان در عملیات ساختمان‌سازی، راه‌ سازی، ساخت تونل‌ ها، پل‌سازی، و قطعات سیمانی پیش ساخته و… کاربرد دارد.