درب چوبی ام دی اف فانوس مدل 056

درب چوبی ام دی اف فانوس مدل 056

درب چوبی ام دی اف فانوس مدل 050

درب چوبی ام دی اف فانوس مدل 050

درب چوبی ام دی اف فانوس مدل 060

درب چوبی ام دی اف فانوس مدل 060

درب های چوبی شامل درب های چوبی ساده و تمام چوب هستند و درب های تمام چوب به دو گروه ماسیو و نیمه ماسیو تقسیم می شوند.

 

درب چوبی ساده: درب های چوبی ساده از قسمتهای کلاف، شبکه داخلی (پوشش داخلی) و رویه تشکیل شده است.

 

درب های تمام چوب ماسیو: به درب هایی گفته می شود که کلیه اجزای آن از چوب توپر و به شکل های مختلف ساخته می شود.

 

درب های نیمه ماسیو: درب هایی هستند ترکیبی از درهای تمام چوب ساده که به اشکال مختلف دیده می شوند.