موزاییک

موزاییک گرانیتی

موزاییک گرانیتی

موزاییک ویبره ای

موزاییک ویبره ای

موزاییک واش بتن

موزاییک واش بتن

موزاییک واش بتن قصر موزاییک

موزاییک واش بتن قصر موزاییک

موزاییک ویبره ای پوست ماری

موزاییک ویبره ای پوست ماری

موزاییک  واش بتن ویبره ای بتن مشهد

موزاییک واش بتن ویبره ای بتن مشهد

موزاییک گرانیتی پرسی مدل لاشه

موزاییک گرانیتی پرسی مدل لاشه

موزاییک ویبره ای ستاره ای

موزاییک ویبره ای ستاره ای

موزاییک گرانیتی پرسی مدل صدفی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل صدفی

موزاییک ویبره ای مدل چوب ترموسمنت

موزاییک ویبره ای مدل چوب ترموسمنت

موزاییک گرانیتی پرسی مدل حیاطی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل حیاطی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل سماقی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل سماقی

موزاییک واش بتن قصر موزاییک

موزاییک واش بتن قصر موزاییک

موزاییک واش بتن ویبره ای

موزاییک واش بتن ویبره ای

موزاییک واش بتن مدل سنگ

موزاییک واش بتن مدل سنگ

موزاییک واش بتن قصر موزاییک

موزاییک واش بتن قصر موزاییک

موزاییک واش بتن موزاییک رضا

موزاییک واش بتن موزاییک رضا

موزاییک گرانیتی پرسی مدل اشکی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل اشکی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل سنگ قرمز و مشکی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل سنگ قرمز و مشکی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل سبز و مشکی

موزاییک گرانیتی پرسی مدل سبز و مشکی

موزاییک، کف پوشی است متراکم ، و در حقیقت یک نوع بتن است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق لرزش به دست می آورد و از ماسه، سیمان، سنگ دانه، پودر سنگ و آب  تشکیل شده و در ابعاد و طرح های گوناگونی وجود دارد. دامنه کاربرد این محصول بسیار وسیع است. چه در نمای داخلی ساختمان ها و چه در محوطه و پارک ها و کلیه اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. در خانه ها می توان برای پوشاندن کف پشت بام از آن ها استفاده کرد. همچنین کف پارکینگ و حیاط خانه، کف پیاده رو و محوطه را هم می توان با استفاده از موزاییک فرش کرد.