چوب ترمو پروفیل ساده مازند

چوب ترمو پروفیل ساده مازند

چوب، از نظر گیاه‌ شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه ی درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد. یکی از مصالحی است که قابل تجدید است و در صورت وجود مدیریت صحیح هیچ وقت تمام نمی‌ شود. در صنایع و موارد گسترده و گوناگونی مانند: کشتی سازی، هواپیما سازی، کاغذ سازی، ابریشم و چرم مصنوعی، ساخت ابزار موسیقی و غیره کاربرد دارد. چوب در تزیینات داخلی و خارجی به عنوان یکی از بهترین و زیباترین مصالح طبیعی، به طراحان کمک شایانی می‌ کند. قطعات چوب به راحتی به هم چفت می‌ شوند و توسط میخ و پیچ، چسب و یا با اتصالات ساده جوبی مانند کام و زبانه و دم چلچله به همدیگر متصل می‌ شوند.