بتونه همه کاره افرا

بتونه همه کاره افرا

بتونه اکریلیک همه کاره ساندورا

بتونه اکریلیک همه کاره ساندورا

بتونه همه کاره آوین

بتونه همه کاره آوین

پودر بتونه نقاشی کناف کی پلاس

پودر بتونه نقاشی کناف کی پلاس

بتونه سنگی آرکو

بتونه سنگی آرکو

بتونه، ماده‌ای خمیری است که قبل از انجام نقاشی ساختمان برای پوشاندن انتهای میخ‌ ها و پیچ‌ ها، پرکردن سوراخ‌ ها و زدگی‌ ها، ترک‌ خوردگی‌ های سطح چوب، دیوار گچی یا فلزات به کار می‌ رود تا سطحی یک‌ دست و صاف ایجاد شده و آماده برای رنگ‌ کردن شود. شامل انواع بتونه روغنی، چوبی، سریشی می باشد و به دو صورت تک رنگ و همرنگ مورد استفاده قرار می گیرد.