تینر استخری الوان

تینر استخری الوان

تینر روغنی الوان

تینر روغنی الوان

تینر، ماده‌ایی شیمیایی و حلال است که برای رقیق کردن رنگ‌ های پایه روغنی به‌ کار می‌ رود، همچنین برای پاک کردن بخش‌ هایی که نباید رنگی می‌ شده از تینر استفاده می کنند. برای تمیز کردن تجهیزات و ابزار، جلوگیری از سخت شدن رنگ پس از باز شدن درب محصول، مورد استفاده قرار می گیرد.