تینر فوری 20000 تابش

تینر فوری 20000 تابش

تینر فوری 15000 الوان

تینر فوری 15000 الوان

تینر فوری 10000 تابش

تینر فوری 10000 تابش

تینر فوری ۲۰۰۰۰ سورین

تینر فوری ۲۰۰۰۰ سورین

تینر فوری ۱۰۰۰۰ سورین

تینر فوری ۱۰۰۰۰ سورین

تینر فوری، یک حلال و ماده شیمیایی است که به عنوان رقیق کننده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این تینر بی رنگ، کاملاً شفاف، بدون مواد معلق و بوی زننده است و از کیفیت بالایی برخوردار است. از این تینر جهت رقیق نمودن رنگهای نیترو سلولزی، کیلر، سیلر و رنگهای فوری هوا خشک استفاده می شود. میزان اختلاط تینر با رنگ، بستگی به غلظت رنگ، سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوائی (درجه حرارت محیط) دارد.  تینر فوری مورد استفاده در صنایع چوب، فلز، رنگهای رویه متالیک خودروئی و ... می باشد.