جلای آلكيدی براق الوان

جلای آلكيدی براق الوان

جلای آلکیدی براق تابش

جلای آلکیدی براق تابش

یکی از موادی که در نقاشی صنایع چوبی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، روغن جلا است. این محصول مدت زمان طولانی است که جای خود را در این حوزه باز کرده و اوضاع به نحوی پیش رفته که وقتی از رنگ زدن چوب صحبت می‌کنیم، به طور تلویحی داریم راجع به روغن جلا صحبت می‌کنیم. کار تا جایی پیش رفته که معمولا تمام افراد، رنگی که روی چوب اجرا می‌شود را به عنوان روغن جلا می‌شناسند.روغن جلای چوب، پایه‌‌ی آلکید رزینی دارد؛ به همین دلیل است که روغن‌های جلا به روغن‌های جلای آلکیدی هم معروف هستند و با این نام معرفی می‌شوند. روغن جلا در واقع از خانواده‌ی رنگ‌ها محسوب می‌شود