کابل جوشکاری

کابل جوشکاری سایز 12 میلی متر

کابل جوشکاری سایز 12 میلی متر

کابل جوشکاری سایز 18 میلی متر

کابل جوشکاری سایز 18 میلی متر

کابل جوشکاری سایز ۱۲ میلی متر

کابل جوشکاری سایز ۱۲ میلی متر

کابل جوشکاری سایز 14 میلی متر

کابل جوشکاری سایز 14 میلی متر

کابل جوشکاری سایز 16 میلی متر

کابل جوشکاری سایز 16 میلی متر

کابل جوش یا جوشکاری برای استفاده در مدارهای جوشکاری الکتریکی استفاده می شود . این کابل از یک رسانای استاندارد که سایز بندی های مختلفی دارد به همراه یک لایه عایق حرارتی نئوپرن تشکیل شده است. کابل های جوش همگی ترموست یا ترموپلاستیکی هستند و در مقابل پاشیدگی های جوش تحمل بسیار خوبی دارند . به دلیل اینکه کابل جوش در بسیاری از جوشکاری های دستی و اتوماتیک به صورت مداوم بر سطوح ناصاف کشیده می شود باید انعطاف پذیری و استحکام بالایی داشته باشند.