غلتک نقاشی

غلتک نقاشی طرح فومی سایز 10 سانت

غلتک نقاشی طرح فومی سایز 10 سانت

غلتک نقاشی طرح مخملی سایز ۲۵ سانت

غلتک نقاشی طرح مخملی سایز ۲۵ سانت

غلتک نقاشی طرح فومی مرجانی سایز ۲۰ سانت

غلتک نقاشی طرح فومی مرجانی سایز ۲۰ سانت

غلتک نقاشی طرح چوب سایز 18 سانت

غلتک نقاشی طرح چوب سایز 18 سانت

غلتک نقاشی طرح چرم سایز 18 سانت

غلتک نقاشی طرح چرم سایز 18 سانت

غلتک وسیله ای کارامد و از ابزارهای پر کاربرد در  نقاشی ساختمان است. این وسیله دارای یک دسته و سری پرزدار است. برخی از غلطک ها دارای یک محفظه رنگ هستند ولی در اغلب موارد از همین غلطک های پرزدار استفاده می شود. در بسیاری از پروژه ها  نقاشی ساختمان با غلطک انجام می شود. استفاده از غلطک یا قلمو به تصمیم نقاش و نوع کار بستگی دارد. انواع غلطک یا رولر نقاشی در بازار موجود است.