مته سایز 6.5 میلی متری ولف

مته سایز 6.5 میلی متری ولف

مته سایز 7 میلی متری ولف

مته سایز 7 میلی متری ولف

مته سایز 7.5 میلی متری ولف

مته سایز 7.5 میلی متری ولف

مته سایز 8 میلی متری ولف

مته سایز 8 میلی متری ولف

مته سایز 8.5 میلی متری ولف

مته سایز 8.5 میلی متری ولف

مته سایز 9 میلی متری ولف

مته سایز 9 میلی متری ولف

مته سایز 9.5 میلی متری ولف

مته سایز 9.5 میلی متری ولف

مته سایز 10 میلی متری ولف

مته سایز 10 میلی متری ولف

مته سایز 10.5 میلی متری ولف

مته سایز 10.5 میلی متری ولف

مته سایز 11 میلی متری ولف

مته سایز 11 میلی متری ولف

مته سایز 3.5 میلی متری ولف

مته سایز 3.5 میلی متری ولف

مته یکی از ابزارهای مهم جهت سوراخ کاری سطوح چوبی، فلزی و بتنی می باشد و توسط وسیله‌ای که آن را سوراخ‌ کننده یا دریل می‌ نامند استفاده می‌ شود. مته در مدل های مختلفی از قبیل خزینه، گرد بر، مخروطی و گازور تولید می شود و جهت سورخکاری مصالح ساختمانی از قبیل بتن، سیمان، گچ، گرانیت، سرامیک، سورخکاری های نصب انواع لولای کابینت، و سوراخکاری انواع چوب و ... مورد استفاده قرار می گیرد.