مته گازور لبه دار سایز 35 موتا

مته گازور لبه دار سایز 35 موتا

مته گازور سایز 35 سوران

مته گازور سایز 35 سوران

مته گازور سایز 22 موتا

مته گازور سایز 22 موتا

مته گازور سایز 38 موتا

مته گازور سایز 38 موتا

مته گازور سایز 32 موتا

مته گازور سایز 32 موتا

مته گازور سایز 40 موتا

مته گازور سایز 40 موتا

مته گازور سایز 20 موتا

مته گازور سایز 20 موتا

مته گازور سایز 30 موتا

مته گازور سایز 30 موتا

مته گازور سایز 35 موتا

مته گازور سایز 35 موتا

مته گازور سایز 50 رونیکس

مته گازور سایز 50 رونیکس

مته گازور سایز 45 رونیکس

مته گازور سایز 45 رونیکس

مته گازور سایز 55 ولف

مته گازور سایز 55 ولف

مته گازور سایز 60 ولف

مته گازور سایز 60 ولف

مته گازور سایز 25 موتا

مته گازور سایز 25 موتا

مته گازور سایز 35 ولف

مته گازور سایز 35 ولف

مته گازور سایز 20 ولف

مته گازور سایز 20 ولف

مته گازور سایز 40 ولف

مته گازور سایز 40 ولف

مته گازور یک نوع مته تخصصی در صنعت چوب می باشد که جهت  سوراخ کردن  لولاهای موسوم به گازور به کار می رود. این مته مانند سایر مته ها در سایز و ابعاد مختلف تولید می گردد و اندازه کارگیر آن متفاوت می باشد. قابلیت نصب بر روی انواع دریل ها را دارد. مته گازور یا لولا در نجاری و کابینت سازی مورد استفاده قرار می گیرد.