ست مته 19 عددی سایز 1 تا 10 رونیکس

ست مته 19 عددی سایز 1 تا 10 رونیکس

ست مته آهن 10 عددی سایز 7 تی جی

ست مته آهن 10 عددی سایز 7 تی جی

ست مته آهن 10 عددی سایز 6 تی جی

ست مته آهن 10 عددی سایز 6 تی جی

ست مته 9 عددی سایز 3 تا 8 رونیکس

ست مته 9 عددی سایز 3 تا 8 رونیکس

ست مته 5 عددی سایز 9 برتون

ست مته 5 عددی سایز 9 برتون

ست مته، شامل مجمو عه ای از مته های برنده می باشد که برای سوراخ کردن اجسام مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. مته‌ ها بر روی  سر دریل نصب می شوند و با سرعت چرخش دریل باعث سوراخ شدن شیء مورد نظر می شوند. ست مته در سایزها و شکل های مختلفی تولید می شود.