مته چهار شیار سایز 6 رونیکس

مته چهار شیار سایز 6 رونیکس

مته چهار شیار سایز 10 رونیکس

مته چهار شیار سایز 10 رونیکس

مته چهار شیار سایز 12 رونیکس

مته چهار شیار سایز 12 رونیکس

مته چهار شیار سایز 6 موتا

مته چهار شیار سایز 6 موتا

مته چهار شیار سایز 8 آاگ

مته چهار شیار سایز 8 آاگ

مته چهار شیار سایز 8 موتا

مته چهار شیار سایز 8 موتا

مته چهار شیار سایز 4 موتا

مته چهار شیار سایز 4 موتا

مته چهار شیار سایز 5 موتا

مته چهار شیار سایز 5 موتا

مته چهار شیار سایز 12 موتا

مته چهار شیار سایز 12 موتا

مته چهار شیار سایز 8 رونیکس

مته چهار شیار سایز 8 رونیکس

مته چهار شیار سایز 7 موتا

مته چهار شیار سایز 7 موتا

مته چهار شیار سایز 12 توسن

مته چهار شیار سایز 12 توسن

مته چهار شیار سایز 7 رونیکس

مته چهار شیار سایز 7 رونیکس

مته چهار شیار سایز 24 ولف

مته چهار شیار سایز 24 ولف

مته پنج شیار سایز 8 ولف

مته پنج شیار سایز 8 ولف

مته پنج شیار سایز 10 ولف

مته پنج شیار سایز 10 ولف

مته چهار شیار سایز 16 ولف

مته چهار شیار سایز 16 ولف

مته چهار شیار سایز 26 ولف

مته چهار شیار سایز 26 ولف

مته چهار الماسه سایز 20 ولف

مته چهار الماسه سایز 20 ولف

مته چهار شیار سایز 12 ولف

مته چهار شیار سایز 12 ولف

مته چهار شیار سایز 16 ولف

مته چهار شیار سایز 16 ولف

مته چهار شیار سایز 46 ولف

مته چهار شیار سایز 46 ولف

مته شیار دار، جهت سوراخکاری تمیز تر بر روی دیوار، سنگ و مصالح ساختمانی  از جمله بتن  و ... مورد استفاده قرار می گیرد. دارای کیفیتی بسیار بالا می باشد. این مته باعث برداشت سریع غبار با سرعت های بالای سوراخکاری و کاهش سایش می شود. مقاومت بالایی در برابر درجه حرارت بالا دارد، از گیر کردن و شکستن جلوگیری می کند تا نتایج بهینه ای حاصل شود.