آچار دوسر تخت سایز ۶ و ۷ آتا

آچار دوسر تخت سایز ۶ و ۷ آتا

آچار دوسر تخت سایز ۱۵ و ۱۴ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۵ و ۱۴ رونیکس

آچار تخت و رینگی سایز ۱۴ توسن

آچار تخت و رینگی سایز ۱۴ توسن

ست آچار یکسر تخت 8 عددی لاین

ست آچار یکسر تخت 8 عددی لاین

آچار دوسر تخت سایز ۲۴ و ۲۷ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۲۴ و ۲۷ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۰ و ۱۱ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۰ و ۱۱ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۶ و ۷ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۶ و ۷ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۷ و ۱۶ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۷ و ۱۶ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۹ و ۸ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۹ و ۸ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۲ و ۱۳ رونیکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۲ و ۱۳ رونیکس

آچار تخت و رینگی سایز ۱۷ توسن

آچار تخت و رینگی سایز ۱۷ توسن

آچار تخت و رینگی سایز ۱۸ توسن

آچار تخت و رینگی سایز ۱۸ توسن

آچار دوسر تخت سایز ۱۰ و ۱۱ هاردکس

آچار دوسر تخت سایز ۱۰ و ۱۱ هاردکس

آچار تخت، یکی از پر کاربرد ترین ابزارها در دنیای صنعت است که به صورت یک تکه‌ می باشد و دهانه آن به شکل u است و ممکن است یک سر یا هر دو سر آن دهانه پیچ خور داشته باشد. این آچار در انواع مختلف از جمله دو سر تخت، یک سر تخت و... و با استفاده از فولاد، وانادیوم و کروم بر اساس دو نوع سایزینگ تولید می‌ شود. بیشتر در جاهایی که فضای کار و نوع اتصالات محدود است مورد استفاده قرار می گیرد.