آچار رینگی

آچار دوسر رينگي سايز 19 و 17 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 19 و 17 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي  سايز 15 و 14 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 15 و 14 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 22 و 20 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 22 و 20 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 19 و 18 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 19 و 18 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 26 و 24 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 26 و 24 میلی متری آتا

آچار دوسر رینگی سايز 9 و 8 میلی متری آتا

آچار دوسر رینگی سايز 9 و 8 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 13 و 12 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 13 و 12 میلی متری آتا

آچار دوسر رینگی سايز 11 و 10 میلی متری  آتا

آچار دوسر رینگی سايز 11 و 10 میلی متری آتا

آچار دو سر رینگی سایز 14 و 15 رونیکس

آچار دو سر رینگی سایز 14 و 15 رونیکس

آچار دوسر رينگي سايز 23 و 21 میلی متری آتا

آچار دوسر رينگي سايز 23 و 21 میلی متری آتا

آچار دوسر رینگی سایز 25 و 28 میلی متری رونیکس

آچار دوسر رینگی سایز 25 و 28 میلی متری رونیکس

آچار یکسر رینگی سایز 23 میلی متر آتا

آچار یکسر رینگی سایز 23 میلی متر آتا

آچار یکسر رینگی سایز 21 تیتان

آچار یکسر رینگی سایز 21 تیتان

آچار دوسر رينگي سایز 16 و 17 میلی متر آتا

آچار دوسر رينگي سایز 16 و 17 میلی متر آتا

آچار رینگی، یکی از انواع آچار است که پروفیل حلقه‌ای شکل شش ضلعی دارد. یک دست ابزار برای سفت یا شل کردن پیچ و مهره با پروفیل‌ های مختلف است. به صورت یک تکه و شبیه آچار‌ تخت می باشد با این تفاوت که انتهای آن به جای شکل u، به شکل یک حلقه بسته است که پیچ داخل آن می شود. برای ساخت آن از آلیاژ کروم و وانادیوم استفاده‌ می شود. مقاومت بالایی در برابر ضربه، فشار و حرکات پیچشی و کششی دارد. آچار‌های رینگی با درگیرشدن کامل با پیچ یا مهره، کارایی و عملکرد بهتری نسبت به آچارهای تخت دارند.