انبر پرچ رونیکس

انبر پرچ رونیکس

انبر پرچ نووا

انبر پرچ نووا

انبر پرچ سوپر رونیکس

انبر پرچ سوپر رونیکس

انبر پرچ نووا

انبر پرچ نووا

انبر پرچ نووا

انبر پرچ نووا

انبر پرچ اپتیما رونیکس

انبر پرچ اپتیما رونیکس

انبر پرچ واستر

انبر پرچ واستر

انبر پرچ رونیکس

انبر پرچ رونیکس

انبر پرچ وینکس

انبر پرچ وینکس

انبر پرچ وینکس

انبر پرچ وینکس

انبر پرچ وینکس

انبر پرچ وینکس

انبر پرچ دستی واستر

انبر پرچ دستی واستر

انبر پرچ، ابزاری است که برای متصل کردن دو قطعه غالبا فلزی به یکدیگر توسط میخ پرچ، استفاده می شود. دارای دو شکل عمده نیوماتیک و دستی می باشد. نوع نیوماتیک آن با توجه به اینکه با کمپرسور باد کار می کند مصرف خانگی ندارد. انبر پرچ غالبا مصرف صنعتی دارد، اما در مصارف خانگی از نوع دستی آن نیز می توان استفاده کرد. دارای دسته ایی خوش دست و محکم می باشد و تمام نیروی وارده از سمت شما را تحمل می نماید. فنر آن خیلی قوی است و هنگام باز شدن میخ را به بیرون پرت نمی کند. کیفیت ماتریس پرچ ( محل ورود میخ ) بسیار بالا می باشد و هر چه دسته آن بلند تر باشد کار کردن با آن راحت تر می باشد.