انبر کلاغی

انبر کلاغی سایز 10 اینچ لایت

انبر کلاغی سایز 10 اینچ لایت

انبر کلاغی سایز 10 اینچ رونیکس

انبر کلاغی سایز 10 اینچ رونیکس

انبر کلاغی سایز 12 اینچ لایت

انبر کلاغی سایز 12 اینچ لایت

انبر کلاغی اتوماتیک سایز 10 اینچ رونیکس

انبر کلاغی اتوماتیک سایز 10 اینچ رونیکس

انبر کلاغی سایز 10 اینچ توسن

انبر کلاغی سایز 10 اینچ توسن

انبر کلاغی سایز 16 اینچ تاپ تول

انبر کلاغی سایز 16 اینچ تاپ تول

انبر کلاغی سایز 10 اینچ رونیکس

انبر کلاغی سایز 10 اینچ رونیکس

انبر کلاغی  سایز 10 اینچ توسن

انبر کلاغی سایز 10 اینچ توسن

انبر کلاغی سایز 10 اینچ توسن

انبر کلاغی سایز 10 اینچ توسن

انبر کلاغی سایز 10 اینچ سیلور

انبر کلاغی سایز 10 اینچ سیلور

انبر کلاغی نوعی انبر است که از دو زبانه تشکیل شده است. یک زبانه آن به شکل منحنی و زبانه دیگر آن صاف است. مکانیزم آن به گونه ای طراحی شده که زبانه ها و یا همان فک‌ ها به صورت موازی در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. از این ابزار برای تعمیر اشیا بزرگتری مثل لوله های بزرگ و برای باز و بسته کردن پیچ و مهره ها و نگه داشتن، سفت کردن وسایل و اشیایی که سایز بزرگ تری دارند و یا اشکال غیر معمولی دارند استفاده می‌ شود.