صفحه برش سرامیک قطر 115 میلی متری ماکیتا

صفحه برش سرامیک قطر 115 میلی متری ماکیتا

صفحه برش آهن قطر 115 میلی متری اوسیس

صفحه برش آهن قطر 115 میلی متری اوسیس

صفحه برش گرانیت قطر 230 میلی‌ متری آروا

صفحه برش گرانیت قطر 230 میلی‌ متری آروا

صفحه برش سنگ قطر 230 میلی متری اوسیس

صفحه برش سنگ قطر 230 میلی متری اوسیس

صفحه برش استیل قطر 180 میلی متری اوسیس

صفحه برش استیل قطر 180 میلی متری اوسیس

صفحه برش استیل قطر 115 میلی متری کلینگ اسپور

صفحه برش استیل قطر 115 میلی متری کلینگ اسپور

صفحه برش استیل قطر 180 میلی متری کلینگ اسپور

صفحه برش استیل قطر 180 میلی متری کلینگ اسپور

صفحه برش گرانیت قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش گرانیت قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش گرانیت قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش گرانیت قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک قطر 115 میلی متری بوش

صفحه برش سرامیک قطر 115 میلی متری بوش

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک قطر 230 میلی متری آروا

صفحه برش سرامیک قطر 230 میلی متری آروا

صفحه برش استیل قطر 180 میلی‌ متری کنزاکس

صفحه برش استیل قطر 180 میلی‌ متری کنزاکس

صفحه برش آهن قطر 180 میلی متری نووا

صفحه برش آهن قطر 180 میلی متری نووا

صفحه برش چوب قطر 254 میلی‌ متری کریتور

صفحه برش چوب قطر 254 میلی‌ متری کریتور

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش سرامیک و گرانیت قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش گرانیت قطر 115 میلی‌ متری آروا

صفحه برش گرانیت قطر 115 میلی‌ متری آروا

صفحه برش آهن قطر 180 میلیمتری کرون

صفحه برش آهن قطر 180 میلیمتری کرون

صفحه برش آهن مینی قطر 115 میلیمتری رونیکس

صفحه برش آهن مینی قطر 115 میلیمتری رونیکس

صفحه برش گرانیت قطر 115 میلی متری بوش

صفحه برش گرانیت قطر 115 میلی متری بوش

صفحه برش پروفیل قطر 350 میلی‌ متری نووا

صفحه برش پروفیل قطر 350 میلی‌ متری نووا

صفحه برش الماسه آلومینیوم قطر 250 میلی متری انسی

صفحه برش الماسه آلومینیوم قطر 250 میلی متری انسی

صفحه برش سنگ قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش سنگ قطر 230 میلی متری رونیکس

صفحه برش استیل قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش استیل قطر 115 میلی متری رونیکس

صفحه برش آهن قطر 115 میلیمتری کنزاکس

صفحه برش آهن قطر 115 میلیمتری کنزاکس

صفحه برش استیل قطر 115 میلیمتری کنزاکس

صفحه برش استیل قطر 115 میلیمتری کنزاکس

صفحه برش، ابزاری است که برای برش و یا ساییدن سطوح به کار گرفته می شود. این صفحه به تنهایی هیچ کاربردی ندارد و باید به دستگاه هایی مانند دستگاه فرز، پروفیل بر و ... متصل شود تا بتواند سطوحی را برش و یا سایش دهد. صفه برش برای برش انواع آهن، استیل، سنگ، سرامیک، چوب و ... به صورت کارگاهی و خانگی استفاده می شود و قابلیت نصب بر روی انواع دستگاه فرز، مینی فرز، دستگاه های پروفیل بر و ... را دارا می باشد.