قیچی ورق بر

قیچی ورق بر مستقیم بر نووا مدل NTT2305

قیچی ورق بر مستقیم بر نووا مدل NTT2305

قیچی ورق بر راست بر رونیکس مدل RH-3905

قیچی ورق بر راست بر رونیکس مدل RH-3905

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT2306

قیچی ورق بر مستقیم بر تاپ تول مدل SBAC0325

قیچی ورق بر مستقیم بر تاپ تول مدل SBAC0325

قیچی ورق بر راست بر نووا مدل NTT2307

قیچی ورق بر راست بر نووا مدل NTT2307

قیچی ورق بر راست بر رونیکس مدل RH-3902

قیچی ورق بر راست بر رونیکس مدل RH-3902

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT-2306

قیچی ورق بر چپ بر نووا مدل NTT-2306

قیچی ورق بر چپ بر آلتونا مدل 6820

قیچی ورق بر چپ بر آلتونا مدل 6820

قیچی ورق بر مستقیم بر نووا مدل NTT2308

قیچی ورق بر مستقیم بر نووا مدل NTT2308

قیچی ورق بر راست بر نووا مدل NTT-2307

قیچی ورق بر راست بر نووا مدل NTT-2307

قیچی ورق بر مستقیم بر آلتونا مدل 6810

قیچی ورق بر مستقیم بر آلتونا مدل 6810

قیچی ورق بر راست بر آلتونا مدل 6810

قیچی ورق بر راست بر آلتونا مدل 6810

قیچی ورق بر مستقیم بر هیوندای مدل AS-1010S

قیچی ورق بر مستقیم بر هیوندای مدل AS-1010S

قیچی ورق بر چپ بر اکتیو مدل 6210L

قیچی ورق بر چپ بر اکتیو مدل 6210L

قیچی ورق بر راست بر اکتیو مدل 6210R

قیچی ورق بر راست بر اکتیو مدل 6210R

قیچی ورق بر مستقیم بر نووا مدل NTT-2308

قیچی ورق بر مستقیم بر نووا مدل NTT-2308

قیچی ورق بر راست بر میلواکی مدل 4020

قیچی ورق بر راست بر میلواکی مدل 4020

قیچی ورق بر، ابزاری دستی است که از آن برای برش ورق‌ های فلزی با جنس های مختلف استفاده می شود. استفاده از قیچی ورق بر میزان جراحات و صدمات حین برش ورق را کاهش می دهد و باعث افزایش ایمنی می شود. از طرف دیگر با کمک قیچی ورق بر می توان برش های دقیق تری بر روی فلز ایجاد نمود و ضایعات کار را کاهش داد.