کاردک فنری ۸ سانت دکور

کاردک فنری ۸ سانت دکور

کاردک فنری ۱۶ سانت ابرا

کاردک فنری ۱۶ سانت ابرا

کاردک فلزی ۶ سانت دکور

کاردک فلزی ۶ سانت دکور

کاردک فلزی ۲۰ سانت شریف

کاردک فلزی ۲۰ سانت شریف

کاردک فنری ۱۲ سانت دکور

کاردک فنری ۱۲ سانت دکور

کاردک فلزی ۱۶ سانت شریف

کاردک فلزی ۱۶ سانت شریف

کاردک فلزی ۱۰ سانت دکور

کاردک فلزی ۱۰ سانت دکور

کاردک فلزی ۸ سانت دکور

کاردک فلزی ۸ سانت دکور

کاردک فلزی ۱۸ سانت شریف

کاردک فلزی ۱۸ سانت شریف

کاردک لاستیکی ۱۱۵ میلی متر دکور

کاردک لاستیکی ۱۱۵ میلی متر دکور

کاردک فلزی ۴ سانت دکور

کاردک فلزی ۴ سانت دکور

کاردک سایز 6 اینچ میکا

کاردک سایز 6 اینچ میکا

کاردک سایز 1 اینچ میکا

کاردک سایز 1 اینچ میکا

کاردک سایز 5 اینچ میکا

کاردک سایز 5 اینچ میکا

کاردک سایز 2 اینچ میکا

کاردک سایز 2 اینچ میکا

کاردک سایز 4 اینچ میکا

کاردک سایز 4 اینچ میکا

کاردک یک ابزار کوچک با تیغه پهن، صاف و انعطاف‌پذیر است که به منظور مخلوط کردن، پهن کردن، مالیدن و برداشتن موادی نظیر خوراک‌ ها، دارو ها، رنگ‌ ها، بتونه و گچ مورد استفاده قرار می‌گیرد.