پولیفت ۱.۶ تن ویتال

پولیفت ۱.۶ تن ویتال

پولیفت دستی ۶.۳ تن ویتال

پولیفت دستی ۶.۳ تن ویتال

پولیفت ۳.۲ تن ویتال

پولیفت ۳.۲ تن ویتال

پولیفت ۸۰۰ کیلویی ویتال

پولیفت ۸۰۰ کیلویی ویتال

پولیفت 1.5 تن نووا

پولیفت 1.5 تن نووا

پولیفت 1.5 تن رونیکس

پولیفت 1.5 تن رونیکس

پولیفت دستی ۳ تن رونیکس

پولیفت دستی ۳ تن رونیکس

پولیفت دستی ۰.۸ تن ویتال

پولیفت دستی ۰.۸ تن ویتال

پولیفت 3 تن نووا

پولیفت 3 تن نووا

این نوع تجهیزات به همراه طناب، تسمه یا زنجیر با طول های مختلف برای جابه جایی اجسام در جهت عمودی به جهت بالا و پایین کشیدن اشیا در یک راستای خاص و همچنین کمک برای بسته بندی های بزرگ بکار می رود. بعد از نصب تیفور و متصل کردن بار مورد نظر به قلاب حرفه ای این تجهیز، شما به سادگی می توانید با حرکت دستگیره پولیفت، بار را به جهت مورد نظر بکشید.