قلاویز و حدیده

حدیده ادولان سایز 2M

حدیده ادولان سایز 2M

حدیده ادولان سایز 11M

حدیده ادولان سایز 11M

حدیده ادولان سایز 1M

حدیده ادولان سایز 1M

حدیده ادولان سایز 3M

حدیده ادولان سایز 3M

حدیده ادولان سایز 18M

حدیده ادولان سایز 18M

حدیده ادولان سایز 1.6M

حدیده ادولان سایز 1.6M

حدیده ادولان سایز 2.5M

حدیده ادولان سایز 2.5M

حدیده ادولان سایز 25M

حدیده ادولان سایز 25M

حدیده ادولان سایز 12M

حدیده ادولان سایز 12M

حدیده ادولان سایز 33M

حدیده ادولان سایز 33M

حدیده ادولان سایز 26M

حدیده ادولان سایز 26M

حدیده ادولان سایز 14M

حدیده ادولان سایز 14M

حدیده ادولان سایز 16M

حدیده ادولان سایز 16M

حدیده ادولان سایز 39M

حدیده ادولان سایز 39M

حدیده ادولان سایز 8M

حدیده ادولان سایز 8M

حدیده ادولان سایز 27M

حدیده ادولان سایز 27M

حدیده ادولان سایز 24M

حدیده ادولان سایز 24M

حدیده ادولان سایز 22M

حدیده ادولان سایز 22M

حدیده ادولان سایز 10M

حدیده ادولان سایز 10M

حدیده ادولان سایز 9M

حدیده ادولان سایز 9M

حدیده ادولان سایز 4M

حدیده ادولان سایز 4M

حدیده ادولان سایز 20M

حدیده ادولان سایز 20M

حدیده ادولان سایز 36M

حدیده ادولان سایز 36M

حدیده ادولان سایز 6M

حدیده ادولان سایز 6M

حدیده ادولان سایز 30M

حدیده ادولان سایز 30M

حدیده ادولان سایز 28M

حدیده ادولان سایز 28M

حدیده ادولان سایز 5M

حدیده ادولان سایز 5M

قلاویز دستی سایز 1.75*12 میلی متر موتا

قلاویز دستی سایز 1.75*12 میلی متر موتا

قلاویز دستی سایز 2.5*18 میلی متر موتا

قلاویز دستی سایز 2.5*18 میلی متر موتا

قلاویز دستی سایز 2*14 میلی متر موتا

قلاویز دستی سایز 2*14 میلی متر موتا

قلاویز و حدیده، ابزاری برای تراش دنده‌ های پیچ، بر روی موادی مانند فلز، چوب و پلاستیک می باشد. قلاویز برای دنده‌ کردن داخل استوانه‌ ها (مهره) به‌ کار می‌ رود و حدیده سطوح بیرونی مثل لوله استوانه را در گام مشخص، دنده می‌ کند. فرایند تراشیدن با قلاویز را قلاویزکاری، و فرایند تراشیدن دنده‌ های پیچ با حدیده را رزوه تراشی یا پیچ‌ تراشی می‌ گویند. این ابزار در صنایع تولید مصنوعات فلزی، خودروسازی، ساخت و ساز صنعتی و حتی تعمیرات ناوگان حمل و نقل و غیره کاربرد دارد.