پل و پد پولیش

صفحه پولیش تیوان مدل P180

صفحه پولیش تیوان مدل P180

پد پولیش چسبی رونیکس مدل RH-3518

پد پولیش چسبی رونیکس مدل RH-3518

پد پولیش خودرو کنزاکس مدل KPB-1180

پد پولیش خودرو کنزاکس مدل KPB-1180

پولیش ماشین نرم جلاسنج

پولیش ماشین نرم جلاسنج

پد پولیش، یک پد از جنس فوم و یا پوست بره می باشد که برای پولیش کردن خودرو و یا هر وسیله دیگر برروی دستگاه های مختلف نصب می شود.