متر 3 متری رونیکس مدل Rh-9030

متر 3 متری رونیکس مدل Rh-9030

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9035

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9035

متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802

متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9019

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9019

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9061

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9061

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9059

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9059

متر 8 متری کاپرو مدل 8-500

متر 8 متری کاپرو مدل 8-500

متر 5.5 متری رونیکس مدل RH-9062

متر 5.5 متری رونیکس مدل RH-9062

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9063

متر 5 متری رونیکس مدل RH-9063

متر 5.5 متری رونیکس مدل Rh-9055

متر 5.5 متری رونیکس مدل Rh-9055

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9037

متر 3 متری رونیکس مدل RH-9037

متر 5 متری نووا

متر 5 متری نووا

متر مهندسی 50 متری نووا مدل NTT-1522

متر مهندسی 50 متری نووا مدل NTT-1522

متر 7.5 متری رونیکس مدل Rh-9075

متر 7.5 متری رونیکس مدل Rh-9075

متر 5.5 متری نووا مدل NTT 9652

متر 5.5 متری نووا مدل NTT 9652

متر 3 متری نووا مدلNTT-9650

متر 3 متری نووا مدلNTT-9650

متر مهندسی 30 متری نووا مدل NTT-1521

متر مهندسی 30 متری نووا مدل NTT-1521

متر 30 متری رونیکس مدل RH-9803

متر 30 متری رونیکس مدل RH-9803

متر 5.5 متری نووا مدل NTT-5525

متر 5.5 متری نووا مدل NTT-5525

متر 5.5 متری نووا مدل NTT-3063

متر 5.5 متری نووا مدل NTT-3063

متر 5 متری رونیکس مدلRh-9050

متر 5 متری رونیکس مدلRh-9050

متر 3 متری نووا مدلNTT3016

متر 3 متری نووا مدلNTT3016

متر 7.5 متری رونیکس مدل RH-9078

متر 7.5 متری رونیکس مدل RH-9078

متر 5 متری کنزاکس مدل KMT-250

متر 5 متری کنزاکس مدل KMT-250

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9016

متر 10 متری رونیکس مدل RH-9016

متر 3 متری کنزاکس مدل KMT-230

متر 3 متری کنزاکس مدل KMT-230

متر 5.5 متری رونیکس مدل RH-9060

متر 5.5 متری رونیکس مدل RH-9060

متر 8 متری کاپرو مدل 8-608

متر 8 متری کاپرو مدل 8-608

متر 7.5 متری رونیکس مدل RH-9079

متر 7.5 متری رونیکس مدل RH-9079

متر 5 متری کاپرو مدل 5-608

متر 5 متری کاپرو مدل 5-608

متر، ابزار اندازه گیری قابل حمل برای تعیین کمیت ابعاد اشیا و یا فاصله بین آنها می باشد. مترها بر اساس واحد های مختلف طول از جمله سانتی متر، اینچ و ... علامت گذاری می شوند. این نوار باریک می‌ تواند از جنس های مختلفی نظیر فلز، پارچه یا هر جنس دیگری باشد و برای اندازه گیری طول و عرض اشیا به کار می‌رود. از متر در صنایع مختلف مانند نجاری، کارهای تاسیساتی، نصابی و ...، و حتی در کارهای روزمره عادی نیز استفاده می‌ شود.