کمان اره

کمان اره رونیکس مدل RH-3600

کمان اره رونیکس مدل RH-3600

کمان اره وستا واستر مدل VG001

کمان اره وستا واستر مدل VG001

کمان اره نووا مدل NTH2353

کمان اره نووا مدل NTH2353

کمان اره تکا مدل 90A

کمان اره تکا مدل 90A

کمان اره نووا مدل NTH2355

کمان اره نووا مدل NTH2355

کمان اره نووا مدل NTH2354

کمان اره نووا مدل NTH2354

کمان اره ایران پتک مدل CF1010

کمان اره ایران پتک مدل CF1010

کمان اره مویی نووا مدل NTH-2356

کمان اره مویی نووا مدل NTH-2356

کمان اره رونیکس مدل RH-3612

کمان اره رونیکس مدل RH-3612

کمان اره نووا مدل NTH2350

کمان اره نووا مدل NTH2350

کمان اره ایران پتک مدل CF1011

کمان اره ایران پتک مدل CF1011

کمان اره توسن مدل THF-300C

کمان اره توسن مدل THF-300C

کمان اره استوار مدل km-s

کمان اره استوار مدل km-s

کمان اره رونیکس مدل RH-3614

کمان اره رونیکس مدل RH-3614

کمان اره توسن مدل THF-300C

کمان اره توسن مدل THF-300C

کمان اره دارای یک تیغه باریک است که در یک کلاف فلزی قرار می گیرد. از کمان اره برای برش آهن، پروفیل، لوله های آهنی، صفحات پلاستیک، سطوح فلزی، پلکسی گلاس و برش صفحات فشرده و نازک چوب و ام دی اف استفاده می شود.