میکرومتر 50-75 اینسایز مدل 3203-75A

میکرومتر 50-75 اینسایز مدل 3203-75A

میکرومتر 0-25 اینسایز مدل 25-3203A

میکرومتر 0-25 اینسایز مدل 25-3203A

میکرومتر 5-30 داخل سنج اینسایز مدل 3220-30

میکرومتر 5-30 داخل سنج اینسایز مدل 3220-30

میکرومتر 100-125 اینسایز مدل 3203.125A

میکرومتر 100-125 اینسایز مدل 3203.125A

میکرومتر 75-100 اینسایز مدل 3203-100A

میکرومتر 75-100 اینسایز مدل 3203-100A

میکرومتر 25-50 داخل سنج اینسایز مدل 3220-50

میکرومتر 25-50 داخل سنج اینسایز مدل 3220-50

میکرومتر یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه‌ گیری داخلی، خارجی، ارتفاع، ضخامت ورق‌ ها، قطر سیم‌ ها و میله‌ ها، شیارها، چرخ دنده‌ ها، و… با دقت بالا می باشد. معمولاً عمل اندازه گیری با آن با چرخاندن پیچ تنظیم که گام دندانه ایی بسیار ظریفی دارد، انجام می شود. میکرومترها از دید سیستم اندازه‌ گیری دو گونه‌اند که آن‌ ها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌ نامند. به طور کلی این دستگاه در کاربرد های عمدتا صنعتی و جهت‌ اندازه‌ گیری غیرتماسی میزان جابجایی، اندازه‌گیری بر خط و هدف‌ گیری نقطه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد.