کاغذ سنباده

کاغذ سنباده کنزاکس

کاغذ سنباده کنزاکس

کاغذ سنباده اسمیردکس

کاغذ سنباده اسمیردکس

کاغذ سنباده ماتادور

کاغذ سنباده ماتادور

کاغذ سنباده بوش

کاغذ سنباده بوش

سنباده از تکه‌ای کاغذ مخصوص تشکیل شده که روی آن دانه‌ های ساینده ( ذرات سیلیسیوم، اکسید آلومینیوم، سنگ چخماق و … ) با چسب‌ های مخصوص چسبانده شده است. به طور معمول روی کاغذ های سنباده عددی درج شده که میزان سختی آن را مشخص می‌ کند. عدد درج شده روی سنباده نشان دهنده‌ی تعداد ذرات ساینده در واحد سطح است. هر چه تعداد ذرات در واحد سطح بیشتر باشد اندازه‌ی آن‌ ها نیز ریزتر خواهد بود. بنابراین سنباده‌ های با اعداد بالاتر نرم‌ تر هستند و برای ایجاد اصطکاک و ساییدگی بیشتر می‌ بایست از سنباده‌ هایی با اعداد کوچکتر استفاده شود. مورد مصرف سنباده به نوع و مقدار و نحوه‌ی توزیع دانه‌ های سنباده ی روی کاغذ بستگی دارد. از یک کاغذ سنباده که دانه‌ های آن به یکدیگر نزدیک‌ تر هستند (دارای فشردگی بیشتری است) برای تسطیح قطعات سخت‌ مثل چوب درخت گردو و ... و از سنباده‌ هایی که دارای دانه‌ های درشت‌ تر و زبرتری هستند برای ساییدن سطوح نرم مانند چوب‌ های نرم و ... استفاده می‌ شود.