تراز بنایی 30 سانت نووا

تراز بنایی 30 سانت نووا

تراز بنایی 25 سانتی رونیکس

تراز بنایی 25 سانتی رونیکس

تراز بنایی کاپرو مدل 245

تراز بنایی کاپرو مدل 245

تراز بنایی 150 سانتی استبیلا

تراز بنایی 150 سانتی استبیلا

تراز بنایی 30 سانتی واستر

تراز بنایی 30 سانتی واستر

تراز بنایی 40 سانتی واستر

تراز بنایی 40 سانتی واستر

تراز دستی، ابزاری برای اندازه گیری میزان افقی یا عمودی بودن یک سطح یا راستا می باشد و در آن حباب ترازهایی در زوایای مختلف تعبیه شده است که عموما این حباب ترازها در زوایای 0، 45، 90 درجه می باشد. اندازه گیری و کنترل شیب سطوح عمودی و افقی، کنترل و اندازه گیری مستقیم، تخت، هم محور، ازمزایای استفاده از تراز دستی می باشد. تراز دستی در نجاری، بنایی، نقشه برداری و ... کاربرد دارد.