سیم لخت کن

سیم لخت کن اتوماتیک واستر مدل VPE001

سیم لخت کن اتوماتیک واستر مدل VPE001

سیم لخت کن اتوماتیک رونیکس مدل RH-1810

سیم لخت کن اتوماتیک رونیکس مدل RH-1810

سیم لخت کن نووا مدل NTP8051

سیم لخت کن نووا مدل NTP8051

سیم لخت کن واستر مدل VC002

سیم لخت کن واستر مدل VC002

سیم لخت کن اتوماتیک واستر مدل VPE004

سیم لخت کن اتوماتیک واستر مدل VPE004

سیم لخت کن اتوماتیک لایت مدل PLW-736C

سیم لخت کن اتوماتیک لایت مدل PLW-736C

سیم لخت کن اتوماتیک لایت مدل PLW-736A

سیم لخت کن اتوماتیک لایت مدل PLW-736A

سیم لخت کن اتوماتیک استار مکس مدل shw17

سیم لخت کن اتوماتیک استار مکس مدل shw17

سیم لخت کن اتوماتیک نووا مدل NTW8050

سیم لخت کن اتوماتیک نووا مدل NTW8050

سیم لخت کن یانفنگ مدل YF03

سیم لخت کن یانفنگ مدل YF03

سیم لخت کن اتوماتیک لایت مدل PLW-736B

سیم لخت کن اتوماتیک لایت مدل PLW-736B

سیم لخت کن اتوماتیک توسن مدل T5010-WS1032A

سیم لخت کن اتوماتیک توسن مدل T5010-WS1032A

سیم لخت کن ستافرم مدل E25-AS06

سیم لخت کن ستافرم مدل E25-AS06

سیم لخت کن اکتیو مدل AC-6306C

سیم لخت کن اکتیو مدل AC-6306C

ابزاری برای برداشتن لایه ی عایقی روی سیم هاست.این جدا کردن روکش از سیم به وسیله سیم لخت کن،بدون هرگونه آسیب به سیم انجام می شود.از سیم لخت کن برای اتصال سیم ها به یکدیگر،لحیم کاری،اتصال سیم به فیوز و ... استفاده می شود،در این حالت سر سیم ها باید روکش برداری شوند.سیم لخت کن ها دارای دسته عایق هستند.