خط کش و گونیا

گونیا مهندسی استیل ۴۰ سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل ۴۰ سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 40 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 40 سانتی رونیکس

گونیا نجاری فلزی 25 سانتی رونیکس

گونیا نجاری فلزی 25 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل ۳۰ سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل ۳۰ سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 60 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 60 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 20 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 20 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 100 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 100 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 25 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 25 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 20 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 20 سانتی رونیکس

خط کش موئی ساز 100 آسیمتو

خط کش موئی ساز 100 آسیمتو

خط کش دیجیتال آسیمتو

خط کش دیجیتال آسیمتو

گونیا صنعتی فلزی 100 سانتی آسیمتو

گونیا صنعتی فلزی 100 سانتی آسیمتو

گونیا موئی فلزی 50 سانت آسیمتو

گونیا موئی فلزی 50 سانت آسیمتو

خط کش گرانیتی 500 سانتی آسیمتو

خط کش گرانیتی 500 سانتی آسیمتو

گونیا مهندسی استیل 25 سانتی کاپرو

گونیا مهندسی استیل 25 سانتی کاپرو

گونیا مهندسی استیل 40 سانتی کاپرو

گونیا مهندسی استیل 40 سانتی کاپرو

گونیا مهندسی استیل 70 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 70 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 50 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 50 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 90 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 90 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 30 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 30 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 25 سانتی رونیکس

گونیا مهندسی استیل 25 سانتی رونیکس

گونیا همه کاره پلاستیک 26 سانتی کاپرو

گونیا همه کاره پلاستیک 26 سانتی کاپرو

گونیا مهندسی استیل 30 سانتی کاپرو

گونیا مهندسی استیل 30 سانتی کاپرو

گونیا نجاری فولادی 25 سانتی آروا

گونیا نجاری فولادی 25 سانتی آروا

گونیا نجاری فلزی 25 سانتی استنلی

گونیا نجاری فلزی 25 سانتی استنلی

 خط کش و گونیا، از سری ابزار آلات ضروری در کارگاه ها بوده که برای زاویه یابی و تراز درآوردن سطوح مورد استفاده قرار می گیرند و شامل دو نوع ساده و دیجیتالی می باشند. جنس آنها از پلاستیک، چوب و فلز یا ترکیبی از هردو می باشد. این وسیله در صنایع فلزات، نجاری، معماری، و ... کاربرد دارد و با استفاده از آن سطح قطعات زاویه دار، گرد، دایره ای و … را  می توان اندازه گیری کرد. همچنین از خط کش و گونیا برای خط کشی زاویه های ۴۵ و ۹۰ درجه، به دست آوردن عمق شیار و اندازه گیری دقیق فاصله ها نیز استفاده می شود.