فازمتر ۱۴ سانتی رونیکس

فازمتر ۱۴ سانتی رونیکس

فازمتر ۱۴ سانتی نووا

فازمتر ۱۴ سانتی نووا

فازمتر 18 سانتی رونیکس

فازمتر 18 سانتی رونیکس

فازمتر ۱۹ سانتی لایت

فازمتر ۱۹ سانتی لایت

فازمتر دیجیتال 11 سانتی نووا

فازمتر دیجیتال 11 سانتی نووا

فازمتر 14 سانتی آیرون مکس

فازمتر 14 سانتی آیرون مکس

فازمتر ۱۵ سانتی لایت

فازمتر ۱۵ سانتی لایت

فازمتر 18 سانتی نووا

فازمتر 18 سانتی نووا

فازمتر 20 سانتی اورانوس

فازمتر 20 سانتی اورانوس

فازمتر14 سانتی اکو

فازمتر14 سانتی اکو

فازمتر 20 سانتی توسن

فازمتر 20 سانتی توسن

یکی از رایج‌ترین ابزارهای برقکاری ساختمان فازمتر است. فازمتر یا فازنما وسیله ای برای تشخیص وجود ولتاژ الکتریکی است. فازمترها انواع مختلفی دارند: فازمتر ساده پیچ گوشتی: ساده‌ترین فازمترها بیشتر به شکل  پیچ گوشتی ساخته می‌شوند و افزون بر باز و بسته کردن پیچ برای تشخیص سیم فاز از سیم نول نیز بکار می‌رود. هرگاه نوک فازمتر را داخل یکی از خانه‌های پریز یا سرسیمی که برق دار است بگذاریم و انگشت دست را روی پیچ انتهایی دسته آن قرار دهیم اگر لامپ آن روشن شد آن سیم فاز است.