پیچ گوشتی دستی

پیچ گوشتی ستاره ای 100*25 توسن

پیچ گوشتی ستاره ای 100*25 توسن

پیچ گوشتی چهارسو 100*3 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 100*3 رونیکس

پیچ گوشتی ستاره ای 100*8 توسن

پیچ گوشتی ستاره ای 100*8 توسن

پیچ گوشتی دوسو 100*6 رونیکس

پیچ گوشتی دوسو 100*6 رونیکس

پيچ گوشتی تعويضی مشتی استنلی

پيچ گوشتی تعويضی مشتی استنلی

پیچ گوشتی دوسو 150 فاکس

پیچ گوشتی دوسو 150 فاکس

پیچ گوشتی چهارسو 100*5 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 100*5 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 125*5 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 125*5 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 100*6 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 100*6 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 125*6 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 125*6 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 150*6 رونیکس

پیچ گوشتی چهارسو 150*6 رونیکس

پیچ گوشتی دوسو 5*100 نووا

پیچ گوشتی دوسو 5*100 نووا

پیچ گوشتی چهارسو 8*150 نووا

پیچ گوشتی چهارسو 8*150 نووا

پیچ گوشتی ها از متداول ترین ابزار آلات مورد استفاده در صنعت می باشند، پیچ گوشتی ها از خانواده ابزار آلات دستی هستند که به منظور باز یا بسته کردن انواع پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرند .پیچ گوشتی ابزاری است که با کمک و استفاده از نیروی گشتاوری و اهرمی عملیات باز و بسته نمودن انواع پیچ ها را انجام می دهد ، از اولین پیچ گوشتی ها که دارای دسته برای در دست گرفتن بودند تقریبا در سال 1800 میلادی اختراع شدند .این ابزار دارای انواع مختلف می باشد که متناسب با نوع و محل قرار گیری پیچ مورد استفاده قرار می گیرد .