رابط سه نظام

رابط چهار شیار به سه نظام یونیک

رابط چهار شیار به سه نظام یونیک

رابط چهار شیار به سه نظام موتا

رابط چهار شیار به سه نظام موتا

رابط سه نظام یک قطعه می باشد که بر روی دریل هایی که قابلیت تعویض سه نظام را دارند نصب می شود تا انواع مته و سری روی آن ها بسته شود و سوراخکاری انجام شود. این رابط یک ابزار کمکی برای حل مشکلاتی در هنگام نصب، اتصال، تعمیر و... در کارگاه های صنعتی و منازل می باشد.