دماسنج شناور استخر هایواتر مدل HW08

دماسنج شناور استخر هایواتر مدل HW08

دماسنج دیواری استخر هایواتر مدل HW09

دماسنج دیواری استخر هایواتر مدل HW09

دماسنج شناور با سنسور هایواتر مدل HW038

دماسنج شناور با سنسور هایواتر مدل HW038

دماسنج لیزری بنتک مدل GM700

دماسنج لیزری بنتک مدل GM700

دماسنج لیزری بنتک مدل GM550E

دماسنج لیزری بنتک مدل GM550E

دماسنج لیزری بنتک مدل GM550

دماسنج لیزری بنتک مدل GM550

دماسنج لیزری بنتک مدل GM900

دماسنج لیزری بنتک مدل GM900

دماسنج لیزری بنتک مدل GM300E

دماسنج لیزری بنتک مدل GM300E

دماسنج لیزری بنتک مدل GM300

دماسنج لیزری بنتک مدل GM300

دماسنج نفوذی بنتک مدل GM1311

دماسنج نفوذی بنتک مدل GM1311

دماسنج دو کاناله مستک مدل MS6512

دماسنج دو کاناله مستک مدل MS6512

دماسنج میله ای سینومتر مدل KT300

دماسنج میله ای سینومتر مدل KT300

 دماسنج وسیله ای است که بر مبنای واحد های مختلف، می تواند دمای محیط اطراف خود را اندازه گیری نماید و شامل انواع جیوه ای، دیجیتالی، الکلی، گازی، و...  می باشد. اندازه گیری نقطه ذوب و نقطه جوش مواد، کنترل واکنش های شیمیایی با اندازه گیری دمای محلول، از مزایای استفاده از دماسنج می باشد. دماسنج درجاهای گوناگونی مانند خانه، صنعت، خودرو و … مورد استفاده قرار می گیرد.