انبر کف چین

انبر کف چین سایز 5 اینچ پلاتو

انبر کف چین سایز 5 اینچ پلاتو

انبر کف چین سایز 5 اینچ پروسکیت

انبر کف چین سایز 5 اینچ پروسکیت

ابزاری است برای چیدن سیم ها که در صنعت الکترونیک این ابزار با شکل های متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد.کف چین ها در اشکال و ابعاد مختلفی در دسترس هستند و هر یک برای کاربرد خاصی می توانند بالاترین راندمان را داشته باشند.