انبر قفلی

انبر قفلی سایز 10 اینچ ایران پتک

انبر قفلی سایز 10 اینچ ایران پتک

انبر قفلی سایز 10 اینچ نووا

انبر قفلی سایز 10 اینچ نووا

انبر قفلی همه کاره سایز 9 اینچ نووا

انبر قفلی همه کاره سایز 9 اینچ نووا

انبر قفلی سایز ۷ اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز ۷ اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز 7 اینچ توسن

انبر قفلی سایز 7 اینچ توسن

انبر قفلی 7 اینچ رونیکس

انبر قفلی 7 اینچ رونیکس

انبر قفلی سیم چین سایز 10 اینچ ایران پتک

انبر قفلی سیم چین سایز 10 اینچ ایران پتک

انبر قفلی سایز 10 اینچ توسن

انبر قفلی سایز 10 اینچ توسن

انبر قفلی سایز 5 اینچ اکتیو

انبر قفلی سایز 5 اینچ اکتیو

انبر قفلی سایز 5 اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز 5 اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز ۱۰ اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز ۱۰ اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز ۵ اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز ۵ اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز 7 اینچ نووا

انبر قفلی سایز 7 اینچ نووا

انبر قفلی سایز 10 اینچ نووا

انبر قفلی سایز 10 اینچ نووا

انبر قفلی سایز ۵ اینچ نووا

انبر قفلی سایز ۵ اینچ نووا

انبر قفلی سایز 7 اینچ نووا

انبر قفلی سایز 7 اینچ نووا

انبر قفلی سایز 10 اینچ اروین

انبر قفلی سایز 10 اینچ اروین

انبر قفلی مهره گیر سایز 10 اینچ ایران پتک

انبر قفلی مهره گیر سایز 10 اینچ ایران پتک

انبر قفلی 7 اینچ اکتیو

انبر قفلی 7 اینچ اکتیو

انبر قفلی سایز 7 اینچ رونیکس

انبر قفلی سایز 7 اینچ رونیکس

همانطور که از اسم آن پیداست انبرقفلی یکی از انواع انبرهاست که می توانیم فاصله بین دو دهانه (فک) را توسط پیچی که در انتهای یکی از دو دسته آن موجود است، تنظیم کنیم سپس می‌توانیم آن را قفل کنیم. این انبرها دارای دو دهنه یکی متحرک و قابل تنظیم و دیگری ثابت است. روی یکی از دسته ها پیچی وجود دارد که میزان باز شدن دهانه انبر را تنظیم می‌کند و روی دسته دیگر یک گیره به کار گرفته شده که با فشردن آن قفل زبانه ها و فک‌ها باز میشود. میزان سفت شدن دهانه انبر توسط پیچ روی دسته قابل تنظیم و کنترل است و هرچه دهانه بسته تر باشد انبرسفت تر اشیا را درون خود جای می دهد. در انبرقفلی ها دو دسته وجود دارد که یکی متحرک و دیگری ثابت است. تمام قطعات انبرقفلی از فولاد ساخته می شود.