قیچی باغبانی نووا مدل NTS2310

قیچی باغبانی نووا مدل NTS2310

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 82-0370

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 82-0370

قیچی شاخه زن آلتونا مدل J445

قیچی شاخه زن آلتونا مدل J445

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتونا مدل 63-0345

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتونا مدل 63-0345

قیچی شمشاد زن آلتونا مدل J447

قیچی شمشاد زن آلتونا مدل J447

قیچی باغبانی آلتونا مدل 8000

قیچی باغبانی آلتونا مدل 8000

قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3108

قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3108

قیچی میوه چین آلتونا مدل 1260

قیچی میوه چین آلتونا مدل 1260

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 50-24

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 50-24

قیچی شاخه زن آلتونا مدل J444

قیچی شاخه زن آلتونا مدل J444

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 60-30

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 60-30

قیچی شمشاد زن آلتونا مدل J449

قیچی شمشاد زن آلتونا مدل J449

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتونا مدل 0390T

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتونا مدل 0390T

قیچی شمشاد زن آلتونا مدل 1031

قیچی شمشاد زن آلتونا مدل 1031

قیچی شاخه زن واستر مدل دسته تلسکوپی

قیچی شاخه زن واستر مدل دسته تلسکوپی

قیچی باغبانی آلتونا مدل J453

قیچی باغبانی آلتونا مدل J453

قیچی باغبانی برگر مدل 2100

قیچی باغبانی برگر مدل 2100

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتون مدل 0345

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتون مدل 0345

قیچی باغبانی آلتونا مدل J441

قیچی باغبانی آلتونا مدل J441

قیچی باغبانی آلتونا مدل J469

قیچی باغبانی آلتونا مدل J469

قیچی لوله بر کارناوال مدل 1200

قیچی لوله بر کارناوال مدل 1200

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 75-5323

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 75-5323

قیچی شمشاد زن دسته تلسکوپی نووا مدل 2381

قیچی شمشاد زن دسته تلسکوپی نووا مدل 2381

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتونا مدل 90664

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی آلتونا مدل 90664

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی رونیکس مدل RH-3121

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی رونیکس مدل RH-3121

قیچی شاخه زن پرو لایت مدل HC-112758

قیچی شاخه زن پرو لایت مدل HC-112758

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 50-25

قیچی شاخه زن آلتونا مدل 50-25

قیچی باغبانی آلتونا مدل J452

قیچی باغبانی آلتونا مدل J452

قیچی شمشاد زن رونیکس مدل RH-3110

قیچی شمشاد زن رونیکس مدل RH-3110

قیچی ابزاری آهنین و مرکب از دو تیغه برنده است که بواسطه میخ یا پیچ، آن دو تیغه روی هم قرار می گیرند و هر چیز جامدی را به کمک آن می برند. بهترین جنس قیچی، قیچی های فلزی هستند که تیغه آن ها از جنس فولاد مناسب ساخته شده و قابل تیز کردن هستند. قیچی در انواع  باغبانی، آهنبری، ورق بر، مفتول بر و ... موجود است.