سوزن منگنه کوب

سوزن منگنه کوب سایز 530/10 تینا فلز

سوزن منگنه کوب سایز 530/10 تینا فلز

سوزن منگنه کوب سایز 530/08 تینا فلز

سوزن منگنه کوب سایز 530/08 تینا فلز

سوزن منگنه کوب سایز 530/10 یزد منگنه

سوزن منگنه کوب سایز 530/10 یزد منگنه

سوزن منگنه کوب سایز 530/8 یزد منگنه

سوزن منگنه کوب سایز 530/8 یزد منگنه

سوزن منگنه، یک قطعه ی فلزی است که دو طرف آن با زاویه 90 درجه خم شده و در داخل دستگاه های منگنه قرار می گیرد. این سوزن ها به صورت قطعه های 50 یا 60 عددی و به هم چسبیده شده (شانه ای) هستند. سوزن های منگنه از مفتول فولادی با ضخامت زیر یک میلی متر ساخته می شوند و سپس روی آن ها آبکاری مس انجام می شود. این سوزن ها برای منگنه ی کاغذ، قاب عکس، تابلو و ... مورد استفاده قرار می گیرند.