انبر آرماتور بندی

انبر آرماتور بندی سایز 10 اینچ رونیکس

انبر آرماتور بندی سایز 10 اینچ رونیکس

انبر آرماتور بندی سایز 10 اینچ واستر

انبر آرماتور بندی سایز 10 اینچ واستر

انبر آرماتور بندی سایز 10 اینچ اکتیو

انبر آرماتور بندی سایز 10 اینچ اکتیو

انبر آماتوربندی که با نام های گاز آرماتور یا گاز انبر نیز در بازار شناخته می شود،یکی از انواع انبرآلات است که می تواند در کارگاه های ساختمانی و برای بستن آرماتور و یا در کارگاه های نجاری و آهنگری برای مصارف مرتبط به کار رود. البته شکل این انبر می تواند برای کاربردهای مختلف و در فضای نجاری و آهنگری با مدلی که در آرماتوربندی استفاده می شود متفاوت باشد.از این نوع انبر،مانند سایر انبرها،برای نگهداشتن و یا بریدن یک قطعه استفاده می کنند. از گاز انبر نجاری،در کارگاه ها برای بیرون کشیدن میخ و منگنه نیز استفاده می شود.