انبر دم باریک

انبر دم باریک سایز 6 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 6 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 8 اینچ کنزاکس

انبر دم باریک سایز 8 اینچ کنزاکس

انبر دم باریک سایز 5 اینچ نووا

انبر دم باریک سایز 5 اینچ نووا

انبر دم باریک سایز 6 اینچ گپ

انبر دم باریک سایز 6 اینچ گپ

انبر دم باریک سایز 4.5 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 4.5 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 8 اینچ هزبورن

انبر دم باریک سایز 8 اینچ هزبورن

انبر دم باریک سایز 6 اینچ هزبورن

انبر دم باریک سایز 6 اینچ هزبورن

انبر دم باریک سایز 8 اینچ نووا

انبر دم باریک سایز 8 اینچ نووا

انبر دم باریک سایز 8 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 8 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 8 اینچ گپ

انبر دم باریک سایز 8 اینچ گپ

انبر دم باریک سایز 4.5 اینچ نووا

انبر دم باریک سایز 4.5 اینچ نووا

انبر دم باریک سایز 6 اینچ فایو استار

انبر دم باریک سایز 6 اینچ فایو استار

انبر دم باریک سایز 4.5 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 4.5 اینچ رونیکس

انبر دم باریک سایز 6 اینچ کنزاکس

انبر دم باریک سایز 6 اینچ کنزاکس

انبر دم باریک سایز 6 اینچ واستر

انبر دم باریک سایز 6 اینچ واستر

انبر دم باریک سایز 6 اینچ اینکو

انبر دم باریک سایز 6 اینچ اینکو

انبر دم باریک سایز 8 اینچ سیلور

انبر دم باریک سایز 8 اینچ سیلور

انبر دم باریک سایز 6 اینچ پروسکیت

انبر دم باریک سایز 6 اینچ پروسکیت

نوعی از انبر‌ است با دو آرواره که این آرواره‌ها نسبت به آرواره های انبر‌دست بلند‌تر هستند و شکل آن‌ها شبیه مخروط است. برای نگه داشتن، خم کردن،  و بریدن سیم و کابل مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده دم باریک شبیه انبردست است اما به دلیل شکل خاص می‌توان از آن‌ در فضاهای محدود که جای کافی برای وارد کردن زبانه‌های انبردست وجود ندارد یا جاهایی که دهانه کوتاه انبردست به آن نمی‌رسد، استفاده کرد. برای نگه داشتن و خم کردن صفحات فلزی نازکتر و همچنین قرار دادن وسایل ریزی مثل واشر در جای خودشان هم میتوان از این ابزار استفاده کرد.